Bìa Menu Hướng Dẫn SN#524412

BÌA MENU HƯỚNG DẪN
– Model / Mã hàng: SN#524412
– Size / Kích thước: 240*320 * 30 mm
– Material / Chất liệu : Simini Giả Da
– Color / Màu Sắc : Brown / Nâu
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo