Cân Sức Khỏe Cơ SN#524647

CÂN SỨC KHỎE CƠ
– Model / Mã hàng: SN#524647
– Size / Kích thước: 300*280*16.5mm
– Material / Chất liệu: Nhựa, sắt sơn
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo