Đồng Hồ Để Bàn SN#524663

ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN
– Model / Mã hàng: SN#524663
– Material / Chất liệu: Inox
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo