Gạt Tàn Thuốc SN#524606

GẠT TÀN THUỐC
– Model / Mã hàng: SN#524606
– Size / Kích thước: 128*H30 mm
– Material / Chất liệu : Inox
– Color / Màu sắc : Màu trắng
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo