Gạt Tàn Thuốc SN#524608

GẠT TÀN THUỐC
– Model / Mã hàng: SN#524608
– Size / Kích thước: 128*H30 mm
– Material / Chất liệu : Inox
– Color / Màu sắc : Màu đồng
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo