Gạt Tàn Thuốc SN#524609

GẠT TÀN THUỐC
– Model / Mã hàng: SN#524609
– Size / Kích thước:80*H77mm
– Model / Mã hàng: SN#524610
– Size / Kích thước: 100*H106 mm
– Material / Chất liệu : Inox
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo